tomenu

Vitajte na stránkach venovaných
tehotenstvu, pôrodu, dojčeniu a vzťahovej výchove detí,
ale aj detoxikácii a zdravej strave.


Ponúkam vám odborné poradenstvo týkajúce sa:

  • Predpôrodnej prípravy - vedomá a aktívna príprava na materstvo a rodičovstvo budúcim rodičom poskytuje celostné informácie. Komunikácia s dieťaťom rozvíja dôveru medzi ním a matkou i umenie a schopnosť naladiť sa na seba, čo je veľmi dôležité pre priebeh tehotenstva, pôrodu, ale i pre nasledujúci život. Tým, že si na svoje dieťa urobíte čas už počas tehotenstva mu dávate najavo, že ho beriete vážne a máte preň priestor. S touto informáciou prichádza na svet a nemá potrebu na seba upozorňovať chorobami, či nepríjemným správaním.

  • Prípravy na úspešné dlhodobé dojčenie - dojčenie sa formuje na základe učenia sa matky aj dieťaťa priamo počas dojčenia. Nie je to tak dávno, čo bolo možné vidieť dojčenie v reálnom živote či na obrazoch. Počas niekoľkých desiatok rokov v 20. storočí celý vizuálny obraz dojčeného dieťaťa takmer úplne vymizol. Nie je výnimkou, že žena za celé obdobie dospievania nevidí dojčiace sa dieťa. Práve fakt, že 2-3 generácie matiek dojčili veľmi krátko a že takmer vymizli viacgeneračné rodiny, má tiež výrazný vplyv na túto situáciu. Namiesto toho máme možnosť oveľa častejšie sa stretnúť s vizuálnym obrazom kŕmenia z dojčenskej fľaše. Pretože väčšina matiek súčasných mladých mamičiek dojčila len veľmi krátko, nedokážu dať správne rady ohľadom dojčenia svojim dcéram.

  • Kontaktného rodičovstva a rešpektujúcej výchovy - Kontaktné rodičovstvo sa snaží vrátiť rodičom inštinktívny, vysoko kontaktný spôsob starostlivosti o deti, o ktorú nás pripravili desaťročia odtiahnutej a separačnej výchovy. Kontaktné rodičovstvo chráni deti pred mnohými spoločenskými a emocionálnymi chorobami. Výsledkom kontaktného rodičovstva sú súcitné, starostlivé a vnímavé osobnosti, ktoré veria samé sebe a svojim blízkym.

  • Nosenia detí a viazania šatiek - nosenie dieťatka posilňuje materské kompetencie ženy, po strate kontroly nad dieťaťom pri medicínsky vedenom pôrode, či separácii. Dieťaťu poskytuje ideálne miesto na adaptáciu. Nosenie dieťaťa v šatke vo vertikálnej polohe je logické nadviazanie na tehotenstvo, pôrod, raný kontakt dieťaťa s matkou, dojčenie. Vytvára silnú potrebu dieťaťa i matky byť v stálom kontakte. Zaisťuje potrebné čuchové vnemy pre dieťa i pre matku, pretože vôňa hlavičky v matke silno štartuje prirodzenú potrebu starostlivosti.
  • Gravid Jógy -

  • Riadenej a kontrolovanej detoxikácie podľa MUDr. Josefa Jonáša -

  • Zdravého stravovania -

Ponúkam aj možnosť besied a prednášok v materských centrách alebo iných kolektívnych združeniach, organizáciách, firmách so záujmom dozvedieť sa viac o jednotlivých, vyššie spomenutých témach.


Michaela Huljaková :-) NaturCity

tomenu